Tính Giá Thùng Tủ Dưới
Lựa Chọn Thông Số:
Lựa chọn thông số
1Hệ khung thùng
2Bề mặt hoàn thiện
3Độ Dày Inox Chưa Sơn(mm)
Vui lòng lựa chọn thông số
Tính Giá Thùng Tủ Trên
Chọn chủng loại:
Lựa Chọn Thông Số:
Lựa chọn thông số
4Hệ khung thùng
5Bề mặt hoàn thiện
6Độ Dày Inox Chưa Sơn(mm)
Vui lòng lựa chọn thông số
Cánh Tủ
Lựa Chọn Thông Số:
Lựa chọn thông số
7Cánh tủ
Vui lòng lựa chọn thông số
Độ Dài Tủ
Lựa Chọn Thông Số:
Lựa chọn độ dài tủ
8Độ Dài (m)
Bạn đã chọn

    Ghi chú: Đơn giá tạm tính

    = (Giá Tủ Dưới + Giá Tủ Trên + Cánh Tủ) x mét dài

    BẢNG TÍNH GIÁ (TẠM TÍNH)

    Đơn Giá: