Tính Giá Thùng Tủ Trên
Lựa Chọn Thông Số:
Lựa chọn thông số
1Hệ khung thùng
2Bề mặt hoàn thiện
3Độ Dày Inox Chưa Sơn(mm)
Vui lòng lựa chọn thông số
Tính Giá Thùng Tủ Dưới
Lựa Chọn Thông Số:
Lựa chọn thông số
4Hệ khung thùng
5Bề mặt hoàn thiện
6Độ Dày Inox Chưa Sơn(mm)
Vui lòng lựa chọn thông số
Cánh Tủ
Lựa Chọn Thông Số:
Lựa chọn thông số
7Cánh tủ
Vui lòng lựa chọn thông số
Độ Dài Tủ
Lựa Chọn Thông Số:
Lựa chọn độ dài tủ
8Độ Dài (md)
Vui lòng lựa chọn thông số

Ghi chú: Đơn giá tạm tính

= (Giá Tủ Dưới + Giá Tủ Trên + Cánh Tủ) x mét dài

BẢNG TÍNH GIÁ (TẠM TÍNH)

Đơn Giá: