Chiều dài cánh (L)
Chiều rộng cánh (W)
Gỗ dày (Thick)
Dày Kính (Nếu có)
Tỉ trọng gỗ
"Ghi chú: Tỉ trọng gỗ MDF trung bình = 760"
Tỉ trọng kính
"Ghi chú : Tỉ trọng kính trung bình = 2500"

Cách phân bố bản lề bật cửa tủ đúng tiêu chuẩn.

Mỗi bản lề bật tủ được thiết kế với chức năng,nhiệm vụ và tải trọng riêng. Vì vậy, khi chọn bản lề bật tủ phải chọn đúng loại bản lề và số lượng lắp đặt cho phù hợp để đảm bảo hoạt động của cánh cửa tủ một cách trơn tru và an toàn. Để chọn được số lượng bản lề bật cho cánh tủ, bạn sẽ cần quan tâm đến các thông số ảnh hưởng đến trọng lượng cánh : kích thước chiều rộng, chiều cao, cấu tạo, tỉ trọng của từng loại vật liệu.

`